Onderdak

Onderdak

OSB


De plaat is samengesteld uit verschillende lagen houtschilfers die onderling door een bindmiddel zijn verbonden.


De OSB III heeft een watervaste verlijming.


De plaat is zeer geschikt als ondergrond voor daksingels, EPDM-folie of roofing al dan niet in combinatie met een isolatieplaat.


Op voorraad op 12mm en 18mm, 4-zijdig tand en groef.

Delta-Vitaxx


DELTA-VITAXX PLUS is een gewapende onderdakfolie met een hoge dampdoorlaatbaarheid. Dankzij de bewapeningen en de stevigheid van de twee geotextielen, is DELTA-VITAXX PLUS een van de sterkste synthetische onderdakfolies. De geotextielen aan de oppervlakte van het product zijn extreem bestendig tegen uitschuring.

Door zijn hoge graad van scheurvastheid en hoge trekweerstand biedt deze doek een oplossing tegen membraan beschadiging en doortrappen tijdens de plaatsing.


Jutadach 150 plus is tevens bestendig tegen schimmels en verotting , alsook ongevoelig voor ongedierte en is onschadelijk voor de gezondheid. Maximale blootstelling aan UV bedraagt 4 maanden maar uiteraard dient het dak zo snel mogelijk te worden afgewerkt.

Jutadach


Jutadach 150 plus is een waterafstotend membraan bestaande uit drie lagen, zijnde twee lagen van draagbare spinvlies polypropyleen met daartussen een zeer extreem dampopen doek. Door zijn goede dampopen eigenschappen kan hij toegepast worden bij alle dakopbouwen , dus één doek voor alle werk. Je kan hem zowel met een geventileerde opening tussen de doek en de dakopbouw of isolatie plaatsen of tegen deze constructies en dit door zijn dampopenheid. Zo kan men de volledige hoogte van de daksparren gebruiken om isolatie te plaatsen en dit zonder ventilatie tussen doek en isolatie.